گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۴۶


هر روز دلم در غم تو زارتر است
وز من دل بیرحم تو بی‌زارتر است
بگذاشتیم غم تو نگذاشت مرا
حقا که غمت از تو وفادارتر است