گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۴۷


هر روز دل مرا سماع و طربیست
میگوید حسن او بر این نیز مه‌ایست
گویند چرا خوری تو با پنج انگشت
زیرا انگشت پنج آمد شش نیست