گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۴۸


هر صورت کاید به از او امکان هست
چون بهتر از آن هست نه معشوق منست
صورتها را همه بران از دل خویش
تا صورت بیصورت آید در دست