گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۶۰


آبی که از این دیده چو خون میریزد
خونیست بیا ببین که چون میریزد
پیداست که خون من چه برداشت کند
دل می‌خورد و دیده برون می‌ریزد