گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۶۱


آنان که محققان این درگاهند
نزد دل اهل دل چو برگ کاهند
اهل دل خاصگان شاهنشاهند
باقی همه هرچه هست خرج راهند