گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۶۲


آن تازه تنی که در بلای تو بود
آغشته به خون کربلای تو بود
یارب که چه کار دارد و کارستان
آن بی‌کاری که از برای تو بود