گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۷۶


آن رفت که بودمی من از عشق تو شاد
از عشق تو می نایدم از عشقم یاد
اسباب و علل پیش من آمد همه باد
بر بحر کجا بود ز کهگل بنیاد