گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۷۹


آن روز که چشم تو ز من برگردد
وز بهر تو کشتنم میسر گردد
در غصهٔ آنم که چه خواهم عذرت
گر چشم تو در ماتم من تر گردد