گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۸۰


آن روز که روز ابر و باران باشد
شرط است که جمعیت یاران باشد
زانروی که روییار را تازه کند
چون مجمع گل که در بهاران باشد