گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۴۹۷


آن لحظه که آن سرو روانم برسید
تن زد تنم از شرم چو جانم برسید
او چونکه چنان بد چنانم برسید
من چونکه چنین نیم بدانم برسید