گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۰۰


آن وسوسه‌ای که شرمها را ببرد
آن داهیه‌ای که بندها را بدرد
چون سیر برهنه گردد از رسم جهان
در عشق جهان را به پیازی نخرد