گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۰۵


آنها که شب و روز ترا بر اثرند
صیاد نهانند ولی مختصرند
با هر که بسازی تو از آنت ببرند
گر خود نروی کشان کشانت ببرند