گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۰۸


آهو بدود چو در پیش سگ بیند
بر اسب دونده حمله و تک بیند
چندان بدود که در تنش رگ بیند
زیرا که صلاح خود را درین یک بیند