گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۱۰


از آب حیات دوست بیمار نماند
در گلبن وصل دوست یک خار نماند
گویند درچه‌ایست از دل سوی دل
چه جای دریچه‌ای که دیوار نماند