گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۱۲


از آتش عشق تو جوانی خیزد
در سینه جمالهای جانی خیزد
گر می‌کشیم بکش حلالست ترا
کز کشتهٔ دوست زندگانی خیزد