گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۱۴


از آتش عشق سردها گرم شود
وز تابش عشق سنگها نرم شود
ای دوست گناه عاشقان سخت مگیر
کز بادهٔ عشق مرد بی‌شرم شود