گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۱۷


از خاک کف پات سران حیرانند
کوران همه مستند و کران حیرانند
زان پاکانیکه در صفا محو شدند
هم ایشان نیز اندر آن حیرانند