گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۲۹


افسوس که طبع دلفروزیت نبود
جز دلشکنی و سینه سوزیت نبود
دادم به تو من همه دل و دیده و جان
بردی تو همه ولیک روزیت نبود