گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۳۵


امشب شب آن نیست که از خانه روند
از یار یگانه سوی بیگانه روند
امشب شب آنست که جانهای عزیز
در آتش اشتیاق مستانه روند