گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۳۹


اندر طلب آن قوم که بشتافته‌اند
از هرچه جز اوست روی برتافته‌اند
خاک در او باش که سلطان و فقیر
این سلطنت و فقر از او یافته‌اند