گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۴۱انوار صلاح دین برانگیخته باد
بر دیده و جان عاشقان ریخته باد
هر جان که لطیف گشت و از لطف گذشت
با خاک صلاح دین درآمیخته باد