گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۴۳


ای آنکه ز تو مشکلم آسان گردد
سرو و گل و باغ مست احسان گردد
گل سرمست و خار بد مست و خمار
جامی در ده که جمله یکسان گردد