گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۵۰


ای دل اثر صبح گه شام که دید
یک عاشق صادق نکونام که دید
فریاد همی زنی که من سوخته‌ام
فریاد مکن سوخته‌ای خام که دید