گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۵۳


ای دل سر آرزو به پای اندر بند
امید به فضل راهنمای اندر بند
چون حاجت تو کسی روا می‌نکند
نومید مشو دل به خدای اندر بند