گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۵۸


ای عشق توم ان عذابی لشدید
ای عاشق تو به زخم تیغ تو شهید
شب آمد و جمله خلق را خواب ببرد
کو خواب من ای جان مگرش گرگ درید