گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۶۳


این پردهٔ دل دگر مکن تا نرود
جز جانب او نظر مکن تا نرود
این مجلس بیخودی که چون فردوس است
از مستی خود سفر مکن تا نرود