گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۶۴


این تنهائی هزار جان بیش ارزد
این آزادی ملک جهان بیش ارزد
در خلوت یک زمانه با حق بودن
از جان و جهان و این و آن بیش ارزد