گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۶۵


ای نرم دلانیکه وفا میکارید
بر خاک سیه در صفا میبارید
در هر جائی خبر ز حالم دارید
در دست چنین هجر مرا مگذارید