گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۶۸


این طرفه که یار در دامن گنجد
جان دو هزار تن در این تن گنجد
در یک گندم هزار خرمن گنجد
صد عالم و در چشمهٔ سوزن گنجد