گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۶۹


این عشق به جانب دلیران گردد
آهو است که او بابت شیران گردد
این خانهٔ عشق از امل معمور است
می‌پنداری که بیتو ویران گردد