گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۷۴


با سود وصال تو زیانت نرسد
جانی تو که زحمتی بجانت نرسد
می‌ترساند ترا که تا هر نفسی
پر دل شوی و چشم بدانت نرسد