گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۷۷


بر بنده بخند تا ثوابت باشد
وز بنده شکر خنده جوابت باشد
میگریم زار تا شرابت باشد
میسوزم دل که تا کبابت باشد