گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۸۲


بر گور من آن کو گذرد مست شود
ور ایست کند تا بابد مست شود
در بحر رود بحر به مد مست شود
در خاک رود گور و لحد مست شود