گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۸۳


بر یار نظر کنم خجل میگردد
ور ننگرمش آفت دل میگردد
در آب رخش ستارگان پیدایند
بی‌آب وی آبم همه گل میگردد