گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۸۷


بعضی به صفات حیدر کرارند
بعضی دیگر ز زخم تو بیمارند
عشقت گوید درست خواهم در راه
گوئی تو که نی شکستگان بسیارند