گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۸۸


بویت آمد گریز را روی نماند
پرهیز و گریز جز بدانسوی نماند
از بوی تو رنگ و بوی مامید زدند
تا کار چنان شد که ز ما بوی نماند