گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۹۱


بی‌تو جانا قرار نتوانم کرد
احسان ترا شمار نتوانم کرد
گر بر تن من شود زبان هر موئی
یک شکر تو از هزار نتوانم کرد