گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۹۲


بیت و غزل و شعر مرا آب ببرد
رختی که نداشتیم سیلاب ببرد
نیک و بد زهد و پارسائیرا
مهتاب بداد و باز مهتاب ببرد