گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۹۳


بیدار شو ای دل که جهان می‌گذرد
وین مایهٔ عمر رایگان میگذرد
در منزل تن مخسب و غافل منشین
کز منزل عمر کاروان میگذرد