گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۵۹۹


بی‌من به زبان من سخن می‌آید
من بی‌خبرم از آنکه می‌فرماید
زهر و شکر آرزوی من می‌آید
ز آینده که داند چه کرا میشاید