گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۰۱


بی‌یاری تو دل بسوی یار نشد
تا لطف غمت ندیده غمخوار نشد
هرچیز که بسیار شود خار شود
غمهای تو بسیار شد و خوار شد