گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۰۲


تا با غم عشق تو مرا کار افتاد
بیچاره دلم در غم بسیار افتاد
بسیار فتاده بود اندر غم عشق
اما نه چنین زار که این بار افتاد