گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۰۸


تا سر نشود یقین که سرکش نشود
وان دلبر برگزیده سرکش نشود
آن چشمه آبست چه آن آب حیات
آب حیوان نگردد آتش نشود