گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۱۲


بانگ مستی ز آسمان می‌آید
مستی ز فلک نعره‌زنان می‌آید
از نعرهٔ او جان جهان می‌شورد
کان جان جهان از آن جهان می‌آید