گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۱۷


جامی که بگیرم میش انوار بود
بینی که بگویم همه اسرار بود
در هر طرفی که بنگرد دیدهٔ من
بی‌پرده مرا ضیاء دلدار بود