گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۱۸


جانا تبش عشق به غایت برسید
از شوق تو کارم به شکایت برسید
ارزانکه نخواهی که بنالم سحری
دریاب که هنگام عنایت برسید