گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۱۹


جان باز که وصل او به دستان ندهند
شیر از قدح شرع به مستان ندهند
آنجا که مجردان بهم می‌نوشند
یک جرعه به خویشتن‌پرستان ندهند