گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۲۴


جان محرم درگاه همی باید برد
دل پر غم و پر آه همی باید برد
از خویش به ما راه نیابی هرگز
از ما سوی ما راه همی باید برد