گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۳۲


چشمی که نظر بدان گل و لاله کند
این گنبد چرخ را پر از ناله کند
میهای هزارساله هرگز نکنند
دیوانگیی که عشق یکساله کند