گروه نرم افزاری آسمان


رباعی شمارهٔ ۶۳۳


جودت همه آن کند که دریا نکند
این دم کرمت وعده به فردا نکند
حاجت نبود از تو تقاضا کردن
کز شمس کسی نور تقاضا نکند